För hälsa och välmående

Biolight

Biolight – påskyndar kroppens läkningsprocess
Naturlight och skonsamt

Biolight erbjuder en egenutvecklad och patenterad metod och utrustning för avancerad ljusbehandling.
Läknings- och återhämtningsprocesser i levande vävnad stimuleras av pulserande ljus. Behandlingen används framgångsrikt för snabbare läkning av sår och andra inflammatoriska tillstånd. Resultatet blir dämpad inflammation, ökad cirkulation, ökad syretillgång och regenerering av vävnad. Metoden används även för snabbare återhämtning efter kraftiga muskelansträngningar.​

Kroppen har en enastående förmåga att läka sig själv, och till det behöver cellerna energi. Biolight tillför energi genom ljus. Det betyder snabbare läkning av sår och inflammationer, återhämtning från skador, förutsättning för bättre prestationer och ett mer aktivt liv. Biolight används inom vården och idrott och hälsa.

Patenterad teknik

Ljusets positiva inverkan på kroppen är känd sedan länge. Biolight har förfinat den verkan genom att använda monokromt ljus i vetenskapligt utprövade former och låta ljuset pulsera. När området som ska behandlas belyses ökar aktiviteten i cellerna och läkningen påskyndas. Det ger en effektiv och skonsam behandling av inflammationer i dess olika former.

 

Utrustningen har flera olika program där våglängder, pulser, energimängd och styrka automatiskt ställs in efter den behandling som ska göras. Behandlingstiden är fem till tio minuter per tillfälle. Behandlingen upprepas enligt ett antal optimala behandlingsscheman som Biodynam utvecklat – från ett par behandlingar i veckan upp till flera behandlingar per dag.