För hälsa och välmående

LIFE System

Stresshantering och energibalansering

LIFE System kan finna orsaker till problem som sjukvården benämner sjukdomar och som oftast även har en emotionell och fysisk koppling som de ofta saknar kunskap om.

Stress har en stark bidragande orsak till dagens ohälsa bland unga och gamla. 
LIFE System korrigerar obalanser och stimulerar kroppens egna självläkningssystem och en balansering med LIFE System kan leda till bättre hälsa, ökat välbefinnande och en bättre livskvalitet, UTAN skadliga biverkningar.

  • LIFE System är förebyggande hälsovård.
  • LIFE System – skapar balans i kroppens energi

All materia utstrålar elektromagnetisk energi; från den minsta mikroorganismen till universums oändliga galaxer. Både människor och djur påverkas av denna energi på ett sätt som antingen upprätthåller, stärker eller stör den fysiska och mentala balansen.

Elektromagnetisk energi består av mätbara vibrationer, även kallat frekvenser, som uttrycks i måttet Hertz (svängningar per sekund). Varje frisk del av kroppen kännetecknas av sitt egna, naturliga frekvensvärde. Men av olika anledningar uppstår ibland obalanser i energin och det är då vi börjar känna oss mentalt eller fysiskt dåliga och får ont.

Så fungerar LIFE System

LIFE System (Living Information Forms Energy) är ett professionellt bioresonans- och biofeedbacksystem, som grundar sig på att cellerna i vår kropp fungerar som resonansreceptorer som både skickar ut och tar emot vibrationer. Med hjälp av ett oscilloskop mäter LIFE System kroppens elektromagnetiska energi och genererar en bioenergisk bild av kroppens och sinnets tillstånd. Denna bild presenteras på ett lättillgängligt sätt på systemets bildskärm.

Kroppens egna, naturliga frekvensvärden finns tillgängliga i LIFE Systemets databas som referensvärden: bakterier, virus och parasiter, vitaminer, mineraler och hormoner är några exempel. Patientens egna uppmätta värden jämförs med referensvärdena och på så sätt blir det tydligt var det finns obalanser, eller stress i kroppen.

Om det finns obalanser kan systemet också användas till att målinriktat skicka ut specifika frekvenser för att stimulera kroppen att återfinna balansen.

Vad är bioresonansterapi?

Behandling med LIFE System hör hemma inom alternativmedicinens bioresonansterapi; bio står för liv och resonans för vibrationer. Bioresonansterapi bygger på idén att sjukdom orsakas av obalans i de elektromagnetiska frekvenserna i kroppen. Med hjälp av bioresonansutrustning lokaliseras störningar i kroppen, vilka sedan korrigeras genom att skicka tillbaka specifika frekvenser in i kroppen s.k. biofeedback. Biofeedbacken gör att kroppens naturliga energi börjar flöda och dess självläkande förmåga återställs. Resultatet är en förbättring av både fysisk och psykisk hälsa. LIFE System är ett av marknadens mest avancerade bioresonans- och biofeedbacksystem, med en hög precision i mätresultaten.

Tusentals praktiserande läkare, tandläkare, veterinärer, hälsoterapeuter, kiropraktorer och homeopater, använder sig av LIFE System. Systemet är godkänt som medicinsk utrustning inom bland annat EU av tyska TUV (CE-klass 2A). LIFE System har också blivit godkänt i USA, Australien och Sydafrika.

Hur går en behandling med LIFE System till?

Steg 1: Du kopplas upp till systemet

Ett antal ledande elektroder kopplas runt dina hand- och fotleder samt runt huvudet. Elektroderna är i sin tur kopplade till LIFE Systemets elektroniska gränssnittsenhet som läser av elektromagnetiska frekvenser.

Läs mer om steg 1

Steg 2: Mätning av dina frekvenser

Vi börjar med att mäta dina personliga frekvenser med hjälp av bioresonans och biofeedback. Under 4-7 minuter skickas via elektroderna tusentals frekvenser ut i din kropp, en efter en under en hundradels sekund, ca 1 miljon gånger.

Läs mer om steg 2

Steg 3: Systemets tolkning av dina värden

LIFE Systemet registrerar och analyserar kroppens svar på de utsända frekvenserna. De olika resultaten kartläggs och kvalificeras med utgångspunkt i de referensvärden som finns i databasen.

Läs mer om steg 3

Steg 4: Balansering genom att sända frekvenser

LIFE System kan hjälpa kroppen till självläkning så att den återfinner sin balans oavsett om det rör sig om muskler, nerver, hormoner, organ, skelett, emotioner mm.

Läs mer om steg 4