För hälsa och välmående

Thermografi – Värmekamera

Obs! Gäller ej bröst.

Man har länge vetat att användningen av Thermografi är en bra teknik till att se och diagnostisera olika smärtrelaterade sjukdomstillstånd och inflammationer.
Användningen av en värmekamera är noninvasiv, dvs icke inträngande och smärtfri.

Då många sjukdomsprocesser i kroppen som tex inflammationer, cirkulationsstörningar och nervsmärtor ändrar temperatur i vävnaderna.
Vitare fält visar på högre värme som kan tyda på inflammationer och blåare fält tyder på sämre cirkulation.
Värmekameran är ett utmärkt hjälpmedel med att lokalisera problemet vid sidan av annan behandling.

Tillstånd då värmekameran är särskilt bra:
 • ​Nervsjukdomar, neuropati
 • Frozen Shoulder – smärtor i axlar
 • Tennisarmbåge, golvarmbåge, musarm
 • Smärtor i skulderbladen
 • Whiplash 
 • Huvudvärk – Sinusiter, inflammation, spänning
 • Inflammationer och smärtor i fingrar, händer, fötter och knän
 • Carpaltunnelsyndrom 
 • TMJ – Käkledsbesvär
 • Ryggsmärtor – diskbråck, muskelinflammationer
 • Överbelastningstillstånd – värmeökning vid inflammation och överansträngning
 • Kärlsjukdomar, raynaud – rökare och andra med nedsatt cirkulation ​

Tennisarmbåge

De vita fälten visar ökad värme där smärtan finns.

Dålig cirkuation i tårna

Stelopererad rygg

Steloperad rygg med inflammatoriska processer och smärtor i hela ryggen.

Inflammation i ryggmärgskanalen.

Före laserbehandling

Dålig cirkulation i fingrarna

Efter laserbehandling

Cirkulationen har kommit igång.