För hälsa och välmående

Medicinsk laser

Vad är laser?

Laser är förkortningen för Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Enkelt utryckt är laser en speciell form av ljus där den våglängd man valt att använda har en specifik effekt i den vävnaden eller i de vävnader som behandlas.

Den påverkar mekanismerna som leder till inflammationer och ödem. Förutom detta har laser även en smärtstillande och biostimulerande effekt. Man kan uttrycka det som att lasern påskyndar läkningsprocessen.

Fördelar med laserbehandling
 • Kort behandlingstid
 • Reduktion och /eller smärtfrihet på kort tid,inklusive nervsmärta
 • Stark anti-inflammatorisk effekt
 • Snabb läkning från överbelastningar och stukningar
 • Snabb återhämtning av skadade muskler
 • Snabb upplösning vid ödemiska tillstånd
 • Omedelbar förbättring av lokal cirkulation
 • Snabb läkning från ytliga skador som sår och ben och brännsår

Exempel på terapeutiska tillstånd:

 • Frozen shoulder
 • Tennis- och golfarmbåge,
 • Musarm
 • Artroser
 • Svårläkta sår
 • Ryggsmärtor
 • Smärtor i nacken och skulderblad
 • Frozen Shoulder – smärtor i axlar
 • Hälsporre
 • Vrickningar och stukningar
 • Käkproblem – TMJ
 • Smärtor i fötter och tår

Ärr efter självskadebeteende

Ärren syns knappt längre efter 2 laserbehandlingar

Våra laserprodukter

MLS

Irridia

Charlie

Vi använder oss även av multi-proben ”Charlie” som har en uteffekt på 3,6 W och en ”peak power” på 75 W.
Den täcker en yta på ungefär 20 kvadratcentimeter, vilket underlättar vid behandling av större ytor. Behandlingstiden reduceras och man får en muskulär avslappning i kringliggande zoner.