För hälsa och välmående

Djur som klienter

Djur som klienter

Våra djur bär nästan samma sorts sjukdomar som vi människor och speglar dessutom sin matte eller husses obalanser. Inta alls ovanligt att hunden eller katten även har diabetes om husse eller matte har det. Eller artros i höften precis som sin ägare. Veterinärmedicinen har många gånger svårt att lösa djurens problem då det gäller kroniska sjukdomar. De måste förlita sig på vad de ser och känner vid undersökningarna, tidigare erfarenheter samt vad blodprover, röntgen osv visar. Dessutom så kan de ju inte fråga djuren hur de mår och varför de tex är halta, kliar sig, vad de är allergiska mot osv.

Våra system

Våra system jobbar likaväl på djur som på människor. Oavsett djurslag så älskar de att få selen runt kroppen och ta emot frekvenserna från L.I.F.E.-System. ​Och vill du läsa mer om djuren så klicka in på www.awoc.nu där du kan läsa mera om vårt arbete då det gäller hundar, katter och hästar. ​Katterna och hundarna ligger helt stilla under 2 timma.

AWOC

Djuren har en egen hemsida som heter www.awoc.nu
– Animals World of Communication

Där kan du läsa om:

  • Olika behandlingar på djur
  • Telepatisk kommunikation med djur
  • Kurser och föredrag som handlar om djur
  • Böcker vars författare är Mästerkatter och andra djur

Välkommen in i djurens värld!